Key: Step 55. Dieren

Dieren vastgehecht op hard substraat of gravend in het substraat

Stap 56

Dieren niet vast gehecht, maar vrij levend in de waterkolom of op het substraat

Stap 145

Dieren parasitair op het achterlijf van strandkrabben


Sacculina carcini
(Krabbenzakje)

Sacculina carcini

Levenswijze van het dier onbekend

Stap 260
Decision path