Halichondria bowerbanki

Halichondria bowerbanki Burton, 1930

Nederlandse naam:
Sliertige broodspons

Beschrijving:
Deze soort vormt een dunne overtrek - 0,5 cm dik en tot 10 cm in doorsnede - over elke stevige ondergrond, van waaruit soms tamelijk slanke uitlopers kunnen oprijzen. In plaats van uitlopers kunnen ook een soort richels van sponsweefsel op de overtrek staan. De soort kan echter ook voorkomen in dikkere lagen: tot 25 cm dik en 1 m in doorsnede! De uitstroomopeningen zijn bij deze soort vaak moeilijk te zien, behalve in de laatstgenoemde vorm, waar ze juist heel groot en duidelijk zijn. Het oppervlak van de spons is tamelijk glad, het materiaal is zacht en soepel: het breekt niet gemakkelijk. Kleur: geelwit tot geelbruin. Als je een stuk uit het water haalt ruik je een zwakke carbidgeur, net als bij de gewone broodspons (Halicondria panicea ), waar die geur echter juist heel sterk is.

Leefgebied:
Van zeer laag in het intergetijdengebied tot zeker 60 m diep. Op rotsen, wieren en andere dieren, zoals de kokers van kokerwormen of oesters. Doordat deze soort tamelijk lange uitlopers kan produceren, is hij wat beter dan H. panicea bestand tegen veel slib in het water en daarmee een snelle aangroei van de sliblaag op de bodem: hij groeit er gewoon bovenuit.

Verspreiding:
Van Noorwegen en de Oostzee langs alle Europese kusten tot in de Middellandse Zee. Langs de Amerikaanse oostkust van de poolzee tot Cape Cod en aan de westkust van Alaska tot Zuid-Californië.

%LABEL% (%SOURCE%)