Haliclona oculata

Haliclona oculata (Pallas, 1766)

Nederlandse naam:
Geweispons

Beschrijving:
Dit is een zeer algemene spons in de zoute wateren van Nederland. Hij zit over een klein oppervlak vast aan een harde ondergrond en vandaar uit rijst een boomachtige, vertakte structuur op. Die kan zo'n 30 tot 45 cm hoog worden, met weinig en dunne takken en een open structuur als het een beschutte plaats betreft, terwijl op wat ruigere plaatsen de structuur dichter wordt, de takken dikker zijn en meer met elkaar vergroeid. De spons kan ook een platter geheel gaan vormen: meestal in een vlak loodrecht op de stroming - om op die manier zoveel mogelijk water langsgestroomd te krijgen met verse zuurstof en voedseldeeltjes. De takken zijn meestal tussen 0,5 en 1 cm in doorsnede. De uitstroomopeningen zijn weliswaar klein, maar wel duidelijk en vaak in rijen op de takken geordend (h_oculat.tif).
De structuur van het sponsmateriaal is stevig, maar kan goed samengedrukt worden en de takken breken niet gauw af. De kleur is heel vaak geelbruin tot grijsbruin, maar groenachtig, roodachtig of grijspaars komt ook voor.

Leefgebied:
Beneden de laagwaterlijn, op rotsen en stenen, soms op een andere harde ondergrond. Tot 125 m diepte gevonden. Kan goed tegen lagere zoutgehaltes.

Verspreiding:
In het hele Noordoost-Atlantische gebied, inclusief de Oostzee. Aan de Noord-Amerikaanse oostkust van Labrador tot North Carolina. In de Middellandse Zee komen enkele nauw verwante soorten voor.

%LABEL% (%SOURCE%)