Lanice conchilega

Lanice conchilega (Pallas, 1766)

Nederlandse naam:
Schelpkokerworm

Beschrijving:
Deze worm wordt ongeveer 30 cm lang en heeft tot 300 segmenten. Er is maar een klein aantal segmenten met borstels, de rest van het lichaam is dun en kwetsbaar. Bij de kop zitten drie paar sterk vertakte kieuwen en een aantal lange tentakels. De koker is opgebouwd uit grof zand en schelpstukjes. Vaak steekt hij een eindje boven de bodem uit, maar soms ook niet. Bijzonder aan deze koker is, dat bovenaan een aantal zeer smalle gootjes van zandkorrels zit, die een karakteristieke franje vormen. In die gootjes liggen de hierboven genoemde tentakels, waarmee het dier zijn voedsel vangt.

Voedsel:
Kleine planktonalgjes, ééncellige diertjes en dood organisch materiaal (detritus).

Leefgebied:
Intergetijdengebied en dieper. Vooral in zandbodems, maar ook in slibbodems en in spleten tussen stenen en rotsen die met slib gevuld zijn. Houdt van golfbeweging.

Verspreiding:
Vooral in de noordoostelijke Atlantische Oceaan, van de poolzee tot in de Middellandse Zee, de Arabische Golf en de Grote Oceaan, maar de soort is bijna overal in de gematigde zones te vinden.

%LABEL% (%SOURCE%)