Tergipes tergipes

Tergipes tergipes (Forskål, 1775)

Nederlandse naam:
Slanke knotsslak

Beschrijving:
Dit is een klein slakje, nog geen centimeter lang (max. 8 mm). De kleur is bleekdoorschijnend en er zijn veelal rode vlekjes zichtbaar bij de kop en rond rhinophoren en tentakels. Slechts een gering aantal rugpapillen (vaak 8, zelden 10), de eerste twee tegenover elkaar, de rest afwisselend links en rechts geplaatst. De papillen zijn relatief zeer groot en zien er wat opgeblazen uit. De top is vaak wit en vlak onder de top zit een bandje van bruine vlekjes, die overigens ook op de rest van de papillen te zien zijn. Direct achter de kop zijn vaak twee lichtbruine streepjes zichtbaar. De vertakkingen van de middendarmklier zijn duidelijk zichtbaar - meestal grijs of bruinig van kleur.

Voedsel:
Hydroïdpoliepen; in Nederland uitsluitend van het geslacht Obelia . In ander streken ook op andere geslachten.

Voortplanting:
De heel karakteristieke, bolvormige eierpakketten worden op de voedselorganismen afgezet. Dat gebeurt van april tot december, dezelfde periode als waarin in Nederland de slakken gevonden worden. Het hoogtepunt van de eierproductie ligt in mei. De dieren kunnen al vanaf ca. 3 mm lengte geslachtsrijp zijn!

Leefgebied:
Op hun voedselorganismen en die kunnen zowat overal op groeien: veelal op grote wieren zoals Laminaria -soorten. Maar ook op de rugschilden van krabben, kieuwen van reuzenhaaien, pontons of schepen, je kunt het zo gek niet bedenken of die hydroïdpoliepen groeien er wel eens en dus komt T. tergipes er ook voor. En vaak in grote aantallen. Opvallend is bovendien, dat de soort vaak gezelschap heeft van een ander klein naaktslakje: Eubranchus rupium . Van net onder het intergetijdengebied tot wel 290 m diep is dit diertje aangetroffen.
Deze soort kan goed lage zoutgehaltes verdragen, tot 10ä, en komt daardoor ook in riviermondingen en havens voor.

Verspreiding:
Beide zijden van de Atlantische Oceaan. Aan de oostelijke zijde van IJsland en Noord-Noorwegen tot in de Middellandse Zee, aan de andere kant langs de hele kust, zuidelijk tot Brazilië. Ook uit de grote Oceaan is de soort bekend.

%LABEL% (%SOURCE%)