Dendronotus frondosus

Dendronotus frondosus (Ascanius, 1774)

Nederlandse naam:
Boompjesslak

Beschrijving:
Deze soort is eigenlijk niet te verwarren met een andere in ons gebied. Hij is maximaal 10 cm lang, en meestal roodachtig bruin van kleur; ook wel gemarmerd met gele en witte stippen, of soms zelfs bijna kleurloos - vooral de kleine exemplaren (d_frono4.tif). De naam wordt direct duidelijk als je de 4 tot 9 vertakte kieuwen (N.B.: dit zijn dus geen gewone rugpapillen!) aan beide zijden van de rug ziet (dendron = boom; notum = rug). Die vertakkingen vinden we ook terug op de kop en zelfs op de omhulsels van de rhinophoren. Deze soort kan een klein beetje zwemmen. Het lichaam is zijdelings wat afgeplat, en door het heftig heen en weer te bewegen kan het dier een soort voortstuwing opwekken die op zwemmen lijkt. Dat gebeurt meestal als schrikreactie. Ze zijn soms al geslachtsrijp vanaf 18 mm lengte, maar meestal pas als ze zo'n 4 cm zijn.

Voedsel:
Hydroïdpoliepen. De jonkies leven vooral van (en op) Sertularia cupressina , en soorten van het geslacht Obelia ; de volwassen dieren van de beide Tubularia -soorten, met een lichte voorkeur voor Tubularia indivisa .

Voortplanting:
In ons land zijn de slakken gevonden in alle maanden, behalve november en februari; de eistrengen worden vooral in januari gevonden, en vervolgens van april tot augustus (d_frono2.tif).

Leefgebied:
Onder het intergetijdengebied, op de genoemde voedselorganismen; tot ca. 100 m diepte gevonden.

Verspreiding:
Beide zijden van de Atlantische Oceaan, tevens Pacifische kant van Noord-Amerika; zelfs eens in China aangetroffen.

Opmerking:
De kleurloze en witte exemplaren hebben ooit een aparte naam gekregen: Dendronotus lactaeus (Thompson, 1840), maar dat is niet juist. Vanwege de grote variatie in kleurpatronen menen sommigen, dat het hier om meerdere nauw verwante soorten gaat.

%LABEL% (%SOURCE%)