Cerianthus lloydii

Cerianthus lloydii Gosse, 1859

Nederlandse naam:
Viltkokeranemoon

Beschrijving:
Deze zeeanemonen leven in een viltachtige koker van slijm en modder, die tot aan de rand in de bodem ingegraven is. De koker - en het dier dus ook - is 1 tot 2 cm in doorsnede en maximaal zo'n 15 tot 20 cm lang, maar in Nederland zelden langer dan 7 cm - de koker is dan overigens wel langer, tot ca. 20 cm. Maar je ziet dus alleen de tentakels en de (holle) mondschijf boven de bodem uitsteken. Rond de mondopening zitten korte tentakels. Langs de rand zitten tot zo'n 70 (het lijken er meestal minder) lange, dunne tentakels met een lengte tot 5 cm. Deze liggen in het algemeen tamelijk strak op de bodem. Bij verstoring kan hij zich razendsnel in de koker terugtrekken.

Kleur:
De zuil is meestal lichtbruin. De tentakels zijn variabel van kleur, meestal doorzichtig wit of donkerbruin, maar groene, rode, gele en paarse exemplaren komen ook voor; vaak vind je exemplaren met uiteenlopende kleuren vlak bij elkaar.

Voortplanting:
Hermafrodiet, d.w.z. dat een dier zowel mannelijk als vrouwelijk is. Larven ontwikkelen zich tot een geheel op het volwassen dier lijkend individu, voordat ze zich op de bodem vestigen.

Leefgebied:
Slibbodems vanaf de laagwaterlijn tot zo'n 40 meter diepte; is zelfs wel op 100 meter aangetroffen. Komt soms ook in zand- en fijn-grind bodems voor. Kan licht vervuild water verdragen.

Verspreiding:
Van Groenland en Spitsbergen tot bij de Azoren, en ver in de Middellandse Zee.

Opmerking:
De soort is nog niet zo lang in Nederland. Hij werd voor het eerst in 1931 gevonden, bij Walcheren. Maar pas in de zestiger jaren, toen het duiken langzamerhand populair werd, werd hij op meer plaatsen aangetroffen. Inmiddels is het in Zeeland een vrij algemene soort geworden; waarschijnlijk komt hij langs de hele Nederlandse kust wel voor op rustige plaatsen, maar niet in de Waddenzee.

%LABEL% (%SOURCE%)