Sabellaria alveolata

Sabellaria alveolata (Linnaeus, 1767)

Nederlandse naam:
Honingraatworm

Beschrijving:
Een heel bijzonder dier, 3 tot 4 cm lang en 0,5 cm dik. De kop is een soort geribbelde schijf, met een krans van intrekbare tentakels. Het dier heeft 32-37 segmenten, waarvan de meeste met forse aanhangsels aan de parapodiën. Daarachter volgt een veel dunner, niet gesegmenteerd, glad staartgedeelte. Deze soort leeft in kokers die van zandkorrels gemaakt zijn. De korrels worden met slijm aaneen gelijmd. Heel vaak zitten de kokers van deze soort zo dicht bij elkaar, dat ze een geheel gaan vormen. Je krijgt dan een soort rif. Daar zijn de honingraatwormen bekend om, ook de buitenlandse verwanten.
Als je erbovenop kijkt, zie je een honingraatpatroon. De kokers worden meestal gebouwd op rotsen, schelpen, of een andere stevige ondergrond. De laag kan enkele centimeters tot enkele decimeters dik worden. Op deze wijze kunnen riffen van honderden meters lengte gevormd worden.

Voedsel:
Klein plankton en dode organische deeltjes, die gevangen worden op de kleverige tentakels en dan door trilharen naar de mondopening geleid worden. Tevens worden zo zandkorrels opgepikt, die naar de rand van de koker geleid worden en daar met slijm worden vastgelijmd.

Leefgebied:
Rond de laagwaterlijn en dieper. Sommige auteurs zeggen echter, dat dit een typische intergetijdensoort is en dat de riffen bij laag water altijd droog vallen. Op rotsen en stenen en andere harde ondergrond, maar altijd in de buurt van zandbodems.

Verspreiding:
Van de westelijke Oostzee naar het zuiden toe langs de Europese kusten en in de Middellandse Zee. Aan de overkant van de oceaan komt een nauwe verwant voor in Florida en aan de westkust van Amerika nog een ander, van Alaska tot Zuid-Californië.

Opmerking:
In Nederland kwam de soort vroeger meer voor dan nu, met name in Zeeland waren in bepaalde stilstaande watertjes wel stukjes rif bekend en ook in de Waddenzee. Onlangs is hij weer gevonden op het kunstmatig rif bij Noordwijk. De toekomst moet uitwijzen of dit een springplank kan zijn om zich weer in Nederland te vestigen.

%LABEL% (%SOURCE%)