Rhizostoma octopus

Rhizostoma octopus (Linnaeus)

Nederlandse naam:
Zeepaddestoel

Beschrijving:
Een vrij grote kwal, met een dikke 'huid'. De hoed is nogal bol van vorm. Doorsnede tot 90 cm. Zo groot zul je ze in Nederlandse wateren echter niet gauw aantreffen. De kleur is witblauw. Langs de rand zitten ongeveer 80 lobben, die paarsblauw van kleur zijn. De 8 dikke tentakelachtige mondlappen rond de mondopening zijn heel karakteristiek van vorm. Deze soort heeft geen echte tentakels en netelt ook slechts licht. De mannelijke geslachtsorganen zijn blauwachtig, de vrouwelijke bruin.

Voedsel:
Planktondiertjes, die met behulp van de mondlappen gevangen worden.

Voortplanting:
Van deze soort zijn nooit scyphistoma's aangetroffen; het is niet bekend of ze een bodemstadium hebben - hoewel dat natuurlijk wel vermoed mag worden. De soort wordt het hele jaar door aangetroffen; de grootste exemplaren worden in de zomer en de herfst gezien. Massastrandingen komen vooral in de herfst voor, in het hele verspreidingsgebied.

Leefgebied:
Het ondiepe water.

Verspreiding:
Atlantische Oceaan; in Europa van de westelijke Oostzee tot in de Middellandse Zee. Noordelijker is deze soort zeldzaam.

Opmerking:
Evenals bij diverse andere kwallensoorten, leven er vaak kleine visjes direct onder de hoed. Het meest lijken jonge horsmakrelen (Trachurus trachurus ) dit gedrag te vertonen. Meestal wordt aangenomen, dat ze daar bescherming genieten omdat de netelende tentakels eventuele roofdieren afschrikken, maar dat gaat bij deze soort nauwelijks op. Of zouden rovers niet weten, dat de zeepaddestoel zo weinig netelt?
De Amerikaanse soort Stomolophus meleagris (Cannonball Jellyfish) lijkt sprekend op deze soort.

%LABEL% (%SOURCE%)