Jassa falcata

Jassa falcata (Montagu, 1808)

Nederlandse naam:
Slijkgarnaal

Beschrijving:
Dit 7 tot 12 mm lange kreeftje heeft als opvallend kenmerk dat met name het mannetje een soort schaarpoten heeft - men noemt dit gnathopoden. Het eerste paar poten van het borstgedeelte heeft zo'n schaar, maar het tweede ook en juist die scharen zijn in verhouding tot het lichaam zeer groot. Het vrouwtje heeft ook een speciaal werktuig aan die poten, maar dat ziet er wat anders uit, meer als een soort haak. Verder is een aantal van de achterste poten naar achteren geklapt. De onderste kopantenne is iets groter dan de bovenste. De kleur is geelgrijs, met allerlei gekleurde vlekjes en streepjes, aangepast aan de ondergrond. Kleine oogjes.

Voedsel:
Kleine planktondiertjes en organisch afval dat op de bodem terechtkomt.

Leefgebied:
Algemeen in intergetijdengebied en in ondiep water, tot enkele tientallen meters diepte. Leeft in kokertjes die het bouwt tussen wieren en hydroïdpoliepen en op een willekeurige harde ondergrond. Dit is één van de meest belangrijke soorten in aangroeigemeenschappen (fouling communities). Veel op scheepswrakken in de Noordzee, waar het dier hele delen van een wrak kan bedekken. Dat ziet er dan uit als een grijsbruin, ruw en slibbig oppervlak. Dit komt door de kleur van het dier en zijn kokertjes, maar ook doordat zich tussen de vele kokertjes slib verzamelt.

Verspreiding:
Overal in West-Europa en de Middellandse Zee. Waarschijnlijk kosmopoliet.

Opmerking:
In Nederland komt nog een nauwverwante soort voor: Jassa herdmanni .

%LABEL% (%SOURCE%)