Pterothamnion plumula

Pterothamnion plumula (Ellis) Thur. in Le Jol.

Beschrijving:
Dit mooie licht- tot helderrode wiertje wordt ca. 10 cm hoog. Aan de hoofdsteel zitten zeer veel zijtakjes dicht opeen, meestal tegenoverstaand en in één vlak liggend. Deze vertakkingswijze is binnen de familie der Ceramiaceae karakteristiek voor dit geslacht. Bij andere geslachten komen de zijtakken bijvoorbeeld in kransen voor, of alternerend, of er is sprake van een dichotome vertakking. Soms zit er een scherp puntje aan de zijtakken. Op onregelmatige plaatsen zitten kleurloze blaascellen op de zijtakken, vermoedelijk dienen die voor de opslag van reservestoffen. Er zijn twee verschillende soorten zijtakken, de ene met een beperkte groei en de andere met onbeperkte groei; maar het gaat te ver om daar in dit bestek verder op in te gaan.
Deze soort is de enige van het geslacht waarbij voortplantingscellen gevonden worden.

Leefgebied:
Onder de laagwaterlijn, tot op enkele meters diepte.

Verspreiding:
West-Europa.

%LABEL% (%SOURCE%)