Alcyonium digitatum

Alcyonium digitatum Linnaeus, 1758

Nederlandse naam:
Dodemansduim

Beschrijving:
Alle soorten in de klasse van de Octocorallia van het subphylum der Bloemdieren (Anthozoa), waartoe deze soort behoort, zijn kolonievormend. De kolonies van deze soort bestaan uit vlezige lobben, die oppervlakkig gezien een beetje op dikke vingers lijken – vandaar de naam. De hoogte van de kolonie kan zo’n 20 cm bedragen, maar in Nederlandse kustwateren kom je ze zelden groter dan 10 cm tegen. Soms zijn het losse vingers, soms vertakte kolonies. De lobben zijn over het algemeen oranje, geel of wit. Als een kolonie jong is, vormt hij meestal eerst een dunne overtrek over een harde ondergrond (a_digia3.tif). Het oppervlak van de kolonies is bezet met kleine poliepjes, die acht tentakels hebben: dat is wat de naam Octocorallia aangeeft. Familie van de steenkoralen. We hebben dus wel degelijk ook in onze streken koralen, al zijn het geen rifvormende steenkoralen. De poliepjes zijn doorzichtig wit en ca. 1 cm lang. Als ze uitstaan is het een prachtig gezicht en ook hier kun je je niet vergissen in de soort. Maar ook als ze ingetrokken zijn – wat gemakkelijk gebeurt bij verstoring – zijn de bobbeltjes op het oppervlak van de kolonie heel duidelijk en karakteristiek (a_digia2.tif).

Voedsel:
Microscopisch klein plankton.

Leefgebied:
Op rotsen, stenen en schelpen; ook op de betonblokken van havenpieren. Van net beneden de gemiddelde laagwaterlijn tot ca. 50 meter diepte.

Verspreiding:
Van IJsland en Noorwegen tot Portugal. Niet overal even algemeen. In noordelijker streken lijken de kolonies groter te zijn dan in het zuiden. Maar dat moet nader bekeken worden: er is een verwante soort, die aanzienlijk langere en slankere vingers heeft en vaak ook donkerder gekleurd is: A. glomeratum .

%LABEL% (%SOURCE%)