Aeolidia papillosa

Aeolidia papillosa (Linnaeus, 1761)

Nederlandse naam:
Vlokkige zeenaaktslak

Beschrijving:
Deze naaktslak kan tot ca. 12 cm worden, maar blijft vaak wat kleiner. De rug is dicht bezet met 15 tot meer dan 25 dwarsrijen papillen (cerata), met witte punten. De papil-inhoud is grijs, geel of roodachtig. Op de kop twee gebogen en twee geplooide tentakels. De rhinophoren zijn kleiner dan de mondtentakels en staan dicht bij elkaar. Ze hebben witte punten. De ogen zijn slecht zichtbaar door de pigmentering van de huid. De voet heeft afgeronde hoeken.

Kleur:
Variabel, maar vaak vuilwit tot grijsbruin, met vele bruine vlekjes, tot geheel bruin of violet; soms roze of lila. Grotere exemplaren zijn vaak donkerder, met vele witte vlekjes. Midden op de rug is een gedeelte zonder papillen, met een witte plek die zich op karakteristieke wijze uitstrekt over de kop en de mondtentakels.

Voortplanting:
De voortplanting vindt plaats van november tot mei; heel soms worden ook in juni en juli nog eieren gezien. De eisnoeren worden, zoals bij de meeste zeenaaktslakken, in een soortspecifieke vorm afgezet; in dit geval een gekartelde spiraal, wit tot geelachtig van kleur, soms oranje.
Vanaf juni kun je jonge dieren in het sublittoraal aantreffen; in het najaar ook in de getijdenzone.
Maximum leeftijd in onze streken: 1 jaar.

Voedsel:
Zee-anjelieren vormen het hoofdvoedsel, hoewel hij ook sommige andere anemoonsoorten lust. Hij heeft geen last van de netelcellen; integendeel, hij slaat ze op in de witte punten van zijn rugpapillen, waar ze tot afweer dienen. Deze slak neigt ertoe de kleur aan te nemen van zijn prooi.

Leefgebied:
Intergetijdengebied, maar ook dieper (tot 800 m). Tussen rotsen en stenen, maar ook op slikbodems.

Verspreiding:
Noordelijk halfrond, van de poolzeeƫn tot Noord-Spanje in Europa (behalve de noordelijke Oostzee), tot Californiƫ aan de Pacifische kust en in Japan.

Opmerking:
De vlokkige zeenaaktslak kan verwisseld worden met de kleine vlokkige zeenaaktslak (Aeolidiella glauca ). Bij de kleine vlokkige zeenaaktslak staan de papillen in duidelijke rijen.

%LABEL% (%SOURCE%)