Bugula plumosa

Bugula plumosa (Pallas, 1766)

Nederlandse naam:
Gepluimde hoorncelpoliep

Beschrijving:
Opvallende kolonies, die er uitzien als kleine, 8 tot 10 cm hoge, spiraalvormig opgebouwde boompjes. Vaak in massa's bij elkaar en gemengd met onder meer zakpijpen. Zeer fijn gebouwd en soepel. Kleur halfdoorzichtig grijsbruin. Onder een microscoop kun je allerlei details van de diverse typen zoïden zien, zoals de avicularia - die lijken dus echt sterk op vogelkopjes. Deze zorgen voor het schoonhouden van de kolonie en voor de voedselvoorziening: het is waargenomen, dat avicularia een kleine prooi (copepode) in stukken scheurden, waarna een ander type zoïden, met tentakels, de stukken konden opeten.

Leefgebied:
Op stenen, hout en andere structuren vanaf de laagwaterlijn tot enkele tientallen meters diepte. Houdt van rustige omstandigheden en kan goed tegen veel slib in het water; wordt dan ook veel gevonden op havenpieren en dergelijke.

Verspreiding:
Algemene soort in het Noordoost Atlantisch gebied.

Opmerking:
Er komen enkele verwante soorten voor in de Nederlandse wateren. Deze worden hier echter niet behandeld, want het is erg lastig het onderscheid te maken, zeker zonder microscoop.
De soort is van Scrupocellaria scruposa te onderscheiden door de meer open groeivorm (scrupoce.tif).

%LABEL% (%SOURCE%)