Obelia dichotoma

Obelia dichotoma (Linnaeus, 1758)

Nederlandse naam:
Lange zeedraad

Beschrijving:
Vertakte stelen van ongeveer 5 cm hoogte, maar soms ook dichte struiken van 20 tot 35 cm hoog. De naam 'dichotoma' lijkt te wijzen op een tamelijk regelmatig verlopend vertakkingspatroon, maar daarvan is nauwelijks sprake bij deze soort. De hydrotheca zijn vrij ondiep en hebben vaak een licht gegolfde rand, maar gladde of getande theca komen ook voor. Op doorsnede is het bovenste deel van de hydrotheca veelhoekig. De hoofdsteel is vaak zeer donkerbruin, terwijl de zijtakjes en de poliepen vrijwel kleurloos zijn. Soms spoelen bosjes van de hoofdstelen van deze soort op het strand aan.

Voortplanting:
In de zomer zorgen vrijzwemmende medusen voor de verspreiding.

Leefgebied:
In het intergetijdengebied en dieper, tot ca. 100 m. Veel op grote wieren, op andere diersoorten zoals schelpdieren en zakpijpen en op stenen en hout.

Verspreiding:
Bijna overal ter wereld in gematigde tot subtropische streken.

Opmerking:
In het veld zijn licht gekleurde O. dichotoma ’s vaak moeilijk te onderscheiden van Obelia bidentata .
De hoge vorm wordt tegenwoordig ook soms Obelia longissima genoemd.

%LABEL% (%SOURCE%)